ช่องทางการชำระเงิน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 08 กรกฏาคม 2020

1. ชำระด้วย QR-Code

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

3. โอนเงินเข้าบัญชี
"ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี"

ธนาคารกรุงเทพ(BBL) สาขาย่อยกำแพงแสน
359-0-56982-2

ธนาคารไทยพาณิช(SCB) สาขาย่อยกำแพงแสน
769-2-27375-2

4. ชำระด้วยเงินสด

ท่านสามารถเดินทางเข้ามาชำระเงินได้ที่ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNATEC) ในวันและ เวลาทำการ

5. ชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่ายขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY ในนาม "ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี"
*ไม่รับเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า*