ตรวจข้าวประเภท 3 วันทำการ
จำนวนตัวอย่างรอเข้าห้อง LAB ทดสอบ

71

ตัวอย่าง
วันที่กำหนดเข้า LAB ทดสอบ จำนวนตัวอย่าง
ตัวอย่างรอดำเนินการเข้า LAB ทดสอบ 39
30-05-2022 32
ตรวจข้าวประเภท 12 วันทำการ
จำนวนตัวอย่างรอเข้าห้อง LAB ทดสอบ

34

ตัวอย่าง
วันที่กำหนดเข้า LAB ทดสอบ จำนวนตัวอย่าง
ตัวอย่างรอดำเนินการเข้า LAB ทดสอบ 30
30-05-2022 4

Welcome ยินดีต้อนรับ

ระบบรับตัวอย่างข้าว(Rice Sample System) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านสามารถ กรอกข้อมูลในการส่งตัวอย่างได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถติดตามว่าตัวอย่างของท่านอยู่ในขั้นตอนไหนของการตรวจวิเคราะห์แล้ว ในขณะนี้เปิดให้ลูกค้าสามารถทดลอง สมัครสมาชิก/ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบในเบื้องต้นได้แล้ววันนี้