ศ.ดร.อภิชาติ กับผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับ Platinum

 

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ. DNATEC ได้รับรางวัลระดับ Platinum ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงสุด เรื่อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่:ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโภชนาการและเวชสำอาง ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิก ดูวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

facebook fanpage