ผอ.และพนักงานเป็นเจ้าภาพร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

 

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และพนักงาน DNATEC ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ยังคงไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง

facebook fanpage