ร่วมยินดีกับ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่


"สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง" ผอ.ไบโอเทคป้ายแดง

ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่  คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เห็นชอบดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

รับไม้ต่อจาก กัญญวิมร์ กีรติกร ที่นั่งเก้าอี้ครบ 2 สมัย

เกิด 3 สิงหาคม 2506 ที่ จ.นครนายก  ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากนั้นสอบชิงทุน เรียนต่อปริญญาโทด้าน Crop Science ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน  สหรัฐอเมริกาและจบปริญญาเอกด้านพืชและวิทยาศาสตร์ดิน จากมหาวิทยาลัยมอนเทนาสเตท สหรัฐ

ปี 2535 หลังจากจบการศึกษา เดินทางกลับไทยและเข้าทำงานที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ถือเป็นนักวิจัยรุ่นบุกเบิก รับงานวิจัยแรกเกี่ยวกับการศึกษายีนความหอมระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิ

2542 นั่งผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง นำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปช่วยเหลือภาคการเกษตร

2543 คระกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอนุมัติทุนประเดิมให้แก่ห้องปฏิบัติการ DNA Technology

1 ตุลาคม 2552 โอนห้องปฏิบัติการไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สมวงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ

2551 ผอ.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม (ชื่อเดิมสถาบันจีโนม) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มกลุ่มวิจัยที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Next Generation Sequencing ที่ทำงานได้รวดเร็วและทำวิจัยในโครงการ ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และอ้อย

เป็น ผอ.ไปโอเทคคนที่ 6 นับแต่ก่อตั้ง

ที่มา : คอลัมน์ คนตามข่าว มติชน ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

link ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าว 1
ข่าว 2
ข่าว 3

 

facebook fanpage