กฎธรรมชาติของ DNA

1. DNA เป็นเส้นคู่ (ลักษณะเป็นเกลียว)

2. เส้น DNA ทั้ง 2 เส้น จะถูกเชื่อมด้วยเบสในนิวคลีโอไทด์ โดยที่ A จะเชื่อมกับ T ด้วยพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะคู่ หรือ double bonds และ C จะเชื่อมกับ G ด้วยพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะสามหรือ triple Bonds

3. เส้นเกลียว DNA สามารถตัดให้ขาดและเชื่อมต่ออีกได้

4. ดีเอ็นเอเกลียวคู่ สามารถแยกออกเป็นเส้นเดี่ยวได้และกลับมาเป็นเส้นคู่ดังเดิมได้

 

DNA structure
ที่มา http://academic.brooklyn.cuny.edu

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า DNA จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสภายในเซลล์ ดังนั้นการที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณ DNA จำนวนกี่คู่เบสนั้นให้นับในเซลล์เดียว และจากกฎการจับตัวกันของคู่เบสใน DNA ที่ว่า A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เพื่อเป็นการง่ายต่อการนับหน่วยของจำนวน DNA ทั้งหมดในนิวเคลียสของเซลล์ๆหนึ่ง (หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ จีโนม) จึงกำหนดให้ใช้นับเพียง DNA เส้นเดี่ยว ทำให้จำนวนขนาดของ DNAทั้งหมดในนิวเคลียสของเซลล์ๆ หนึ่ง มีหน่วยเรียกง่ายๆ เป็นเบสแทนที่จะเป็นคู่เบส และจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี2 สถานะคือเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ โดยเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซม 2 เส้น (DNA อยู่ 2 คู่) โดยคู่หนึ่งได้มาจากพ่อและอีกคู่หนึ่งได้มาจากแม่ และเมื่อจะมีการผสมพันธุ์ใหม่ โครโมโซมที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือเพียง 1 เส้น (DNA 1คู่) และในครั้งนี้ก็จะมีการเรียงตัวสลับที่กันของรหัสพันธุกรรมใหม่ (จะกล่าวต่อไปว่ารหัสพันธุกรรมคืออะไร) จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงพอที่จะสรุปได้ว่า ขนาดของจีโนมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงเป็นการนับจำนวน DNA เส้นเดี่ยวทั้งหมด ในเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั่นเอง เช่น จีโนมของมนุษย์ มี 23โครโมโซม และมีขนาดประมาณ 3 พันล้านเบสหรือจีโนมของข้าวมี 12 โครโมโซมและมีขนาดประมาณ 4 ร้อยกว่าล้านเบสเป็นต้น

facebook fanpage