วิธีการเดินทางมายังห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี(DNATEC)


1. ให้ท่านเข้าทางด้านประตูหน้า(ตามภาพที่ 1)แล้วตรงเข้ามาตามทาง


ภาพที่ 1 บริเวณประตูด้านหน้า ถนนมาลัยแมน

 

2. เมื่อท่านเดินทางเข้ามาสังเกตทางด้านซ้ายมือท่านจะผ่านสนามกีฬากลาง (ตามภาพที่ 2)


ภาพที่ 2 สนามกีฬากลาง 

 

3. เมื่อท่านขับรถตรงมาเมื่อท่านสังเกตุเห็นท่ารถตู้ทางด้านขวามือ ให้ท่านชะลอรถเพื่อเตรียมตัวกลับรถ (ตามภาพที่ 3)


ภาพที่ 3 บริเวณท่ารถตู้ (อยู่ทางด้านขวามือ) 

 

4. ให้ท่านกลับรถบริเวณจุดกลับรถบริเวณคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ตามภาพที่ 4)


ภาพที่ 4 บริเวณจุดกลับรถบริเวณคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

5. ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปทางหอพักนิสิต และโรงอาหาร 2 (ภาพที่ 5)


ภาพที่ 5 ทางไปหอพักนิสิต และโรงอาหาร 2

 

6. ท่านจะผ่านบริเวณนี้ไปอีกประมาณ 100 เมตร (ดังภาพที่ 6) โดยสังเกตุจากตึกโรงแรมขนาดใหญ่ด้านซ้ายมือ


ภาพที่ 6 บริเวณทางผ่านเพื่อไปยังห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

 

7. ทางเข้าห้องปฏิบัติการฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ดังภาพที่ 7) โดยจะอยู่ติดด้านหลังของโรงแรม


ภาพที่ 7 ทางเข้าห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

 

8. เมื่อท่านเลี้ยวซ้ายตามภาพที่ 7 แล้วให้ท่านเลี้ยวขวาเพื่อเข้าบริเวณลานจอดรถ(ดังภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ทางเข้าห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

 

9. ท่านสามารถจอดรถได้ที่บริเวณลานจอดรถ (ดังภาพที่ 9)


ภาพที่ 9 บริเวณลานจอดรถ

 

10. ให้ท่านเดินตรงไปตามทางเพื่อไปยังห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (ตามภาพที่ 10)


ภาพที่ 10 บริเวณทางเข้าห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

 

11. ท่านสามารถเดินเข้าด้านในตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวชั้น 1 ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ตามภาพที่ 11)


ภาพที่ 11 ด้านหน้าตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

 

 12. ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี(DNATEC) ตั้งอยู่ ชั้นที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (ดังภาพที่ 12)


ภาพที่ 12 ด้านหน้าห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

Last modified on วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2559 07:31
More in this category: « ติดต่อเรา