บริการให้คำปรึกษาสำหรับงานทดสอบอื่น ๆ

ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNATEC) ยินดีให้คำปรึกษางานทดสอบอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือบริการของเรา โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน
E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - อภิวรรณ อยู่จินดา

facebook fanpage